I HIGH GOWY SYITYASAT ÜPJÜN ED. .RIS

Daşky gurşawy goramak enjamlary

 • Factory supply Bag pulse dust filter for coal furnace dust collector system

  Zawod üpjünçiligi Kömür üçin sumka impulsly süzgüç f ...

  HMC seriýaly impuls mata torbasynyň tozan ýygnaýjysy, bir görnüşli halta tozan ýygnaýjydyr.Tegelek süzgüçli haltajygy, ýokary tozany aýyrmagyň netijeliligini, külüň arassalanmagynyň gowy täsirini, pes işleýiş garşylygyny, süzgüç haltasynyň uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi ýaly impuls sanjym külüni arassalamak re withimi bilen öz-özünden howa çalşygy ulgamyny kabul edýär, we ş.m. tozan gazy, ýel tizliginiň peselmegi sebäpli howa öjükdirilen ulgamdan mata torbasynyň tozan ýygnaýjysyna girende, d ...

 • Y JD series Star Unloader

  Y JD seriýasy “Star Unloader”

  YJD-A / B seriýaly düşüriş enjamy, elektrik kül düşüriji klapan we elektrik gulp klapany diýlip hem atlandyrylýar, motor, diş tapawudy planetar reduktor (X) ýa-da sikloid reduktor (Z) we aýlaw düşüriji.Iki seriýa we 60 spesifikasiýa bar Import we eksportyň kwadrat flanesleri A görnüşi, tegelek flanesler B görnüşi Bu enjam tozany aýyrmak üçin enjam, kül çykarmak, howa gulplamak we beýleki enjamlary iýmitlendirmek üçin esasy enjam.Bu sui ...

 • Factory supply Bag pulse dust filter for coal furnace dust collector system

  Zawod üpjünçiligi Kömür üçin sumka impulsly süzgüç f ...

  HMC seriýaly impuls mata torbasynyň tozan ýygnaýjysy, bir görnüşli halta tozan ýygnaýjydyr.Tegelek süzgüçli haltajygy, ýokary tozany aýyrmagyň netijeliligini, külüň arassalanmagynyň gowy täsirini, pes işleýiş garşylygyny, süzgüç haltasynyň uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi ýaly impuls sanjym külüni arassalamak re withimi bilen öz-özünden howa çalşygy ulgamyny kabul edýär, we ş.m. tozan gazy, ýel tizliginiň peselmegi sebäpli howa induksiýa ulgamyndan tozan ýygnaýjy mata sumkasyna girende ...

 • Industrial filter systems fly ash bag house cement plant central silo coal dust collector filters for dust collector

  Senagat süzgüç ulgamlary uçýan kül halta jaýy ...

  HMC seriýaly impuls mata torbasynyň tozan ýygnaýjysy, bir görnüşli halta tozan ýygnaýjydyr.Tegelek süzgüçli haltajygy, ýokary tozany aýyrmagyň netijeliligini, külüň arassalanmagynyň gowy täsirini, pes işleýiş garşylygyny, süzgüç haltasynyň uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi ýaly impuls sanjym külüni arassalamak re withimi bilen öz-özünden howa çalşygy ulgamyny kabul edýär, we ş.m. tozan gazy, ýel tizliginiň peselmegi sebäpli howa öjükdirilen ulgamdan mata torbasynyň tozan ýygnaýjysyna girende, d ...

 • Big Airflow Pulse Type Sand Blasting Powder Dust Collector

  Uly howa akymynyň impuls görnüşi Gum partlaýjy tozy ...

  HMC seriýaly impuls mata torbasynyň tozan ýygnaýjysy, bir görnüşli halta tozan ýygnaýjydyr.Tegelek süzgüçli haltajygy, ýokary tozany aýyrmagyň netijeliligini, külüň arassalanmagynyň gowy täsirini, pes işleýiş garşylygyny, süzgüç haltasynyň uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi ýaly impuls sanjym külüni arassalamak re withimi bilen öz-özünden howa çalşygy ulgamyny kabul edýär, we ş.m. tozan gazy, ýel tizliginiň peselmegi sebäpli howa induksiýa ulgamyndan tozan ýygnaýjy mata sumkasyna girende ...

 • High quality antistatic needle felt filter bag

  Qualityokary hilli antistatiki iňňe süzgüçli halta

  Iňňe bilen gysylan duýgy öndürilende, geçiriji süýümler ýa-da geçiriji materiallar himiki süýümlere garylýar.Unuň tozany bolan pudaklarda ulanylýar.Elektrostatik zyňylan ýagdaýynda himiki tozan we kömür tozany partlap biler.Agramy: 500g / m² Material: Poliester / Poliester / Poliester Antistatiki substratyň galyňlygy: 1.8mm Geçirijilik ukyby: 15 m³ / m² min Radial gözegçilik güýji:> 800N / 5 x 20cm Latitudinal gözegçilik güýji:> 1200N / 5 x 20cm Radial gözegçilik güýji: <35% giňişlik c ...

 • Cast iron electric rotary airlock valve under the cyclone dust collector

  Demir demir aýlawly uçar klapanyny t ...

  YJD-A / B seriýaly düşüriş enjamy, elektrik kül düşüriji klapan we elektrik gulp klapany diýlip hem atlandyrylýar, motor, diş tapawudy planetar reduktor (X) ýa-da sikloid reduktor (Z) we aýlaw düşüriji.Iki seriýa we 60 spesifikasiýa bar Import we eksportyň kwadrat flanesleri A görnüşi, tegelek flanesler B görnüşi Bu enjam tozany aýyrmak üçin enjam, kül çykarmak, howa gulplamak we beýleki enjamlary iýmitlendirmek üçin esasy enjam.Bu sui ...

 • Air Manifold Tank Mounted Solenoid Operated Diaphragm Pulse Valve

  Howa Manifold tanky, Solenoid bilen işleýän Dia ...

  DMF-Z Sag burçly elektromagnit impuls klapany: DMF- Z elektromagnit impuls klapany, howa ýassygy we tozan ýygnaýjy sanjym turbasyny gurmak we birikdirmek üçin amatly giriş we rozetkanyň arasynda 90 gradus burçy bolan dogry burç klapanydyr. .Howa akymy tekiz we kül arassalaýjy impulsyň howa akymyny talaplara görä üpjün edip biler.Sag burç solenoid impuls klapan, esasan bölünen impuls reaktiw tozan arassalaýjy enjamyň hereketlendirijisi we esasy düzüm bölegi ...

 • Baghouse Bag Filter Industrial Dust Collector

  Bag sumkasy süzgüçli senagat tozan kollektory

  HMC seriýaly impuls mata torbasynyň tozan ýygnaýjysy, bir görnüşli halta tozan ýygnaýjydyr.Tegelek süzgüçli haltajygy, ýokary tozany aýyrmagyň netijeliligini, külüň arassalanmagynyň gowy täsirini, pes işleýiş garşylygyny, süzgüç haltasynyň uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi ýaly impuls sanjym külüni arassalamak re withimi bilen öz-özünden howa çalşygy ulgamyny kabul edýär, we ş.m. tozan gazy, ýel tizliginiň peselmegi sebäpli howa induksiýa ulgamyndan tozan ýygnaýjy mata sumkasyna girende ...

 • HMC series pulse cloth bag dust collector

  HMC seriýaly impuls mata sumkasynyň tozan ýygnaýjysy

  HMC seriýaly impuls mata torbasynyň tozan ýygnaýjysy, bir görnüşli halta tozan ýygnaýjydyr.Tegelek süzgüçli haltajygy, ýokary tozany aýyrmagyň netijeliligini, külüň arassalanmagynyň gowy täsirini, pes işleýiş garşylygyny, süzgüç haltasynyň uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we durnukly işleýşi ýaly impuls sanjym külüni arassalamak re withimi bilen öz-özünden howa çalşygy ulgamyny kabul edýär, we ş.m. tozan gazy, ýel tizliginiň peselmegi sebäpli howa öjükdirilen ulgamdan mata torbasynyň tozan ýygnaýjysyna girende, d ...

 • Cyclone Dust Collector

  Siklon tozan ýygnaýjy

  Önümiň beýany Adaty işleýiş şertlerinde bölejikleriň üstünde hereket edýän merkezden gaçyryş güýji agyrlyk güýjüniň 5 ~ 2500 esse köpdür, şonuň üçin siklon tozan ýygnaýjynyň netijeliligi agyrlyk güýji kamerasyndan has ýokarydyr.Bu ýörelgä esaslanyp, 90 göterimden gowrak tozany aýyrmak netijeliligi bolan siklon tozany aýyrmak enjamy üstünlikli öwrenildi.Mehaniki tozan aýyrýanlaryň arasynda siklon tozany aýyryjy iň täsirli.Gaýtadan işlemek üçin amatly ...

 • Double-Axis Dust Humidifying Mixer

  Iki okly tozan nemlendiriji mikser

  SJ goşa okly tozan nemlendiriji Işleýän mahaly, silosdaky kül we şlak silindr bilen herekete getiriji iýmitlendiriji tarapyndan birmeňzeş iberiler, pyçak kül we şlak öňe iterer we suw üpjünçiligi burun degişli mukdarda suw goşar. garyşdyrmak we mejbur etmek.Garyşyk prosesinde, ykjam gurluşyň, ösen tehnologiýanyň, pyçak ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • factory door1
 • company (2)
 • factory

Gysgaça düşündiriş :

Botou Xintian Daşky gurşawy goramak enjamlary kärhanasy has ýokary geografiki pozisiýa eýe, Günbatar 106 milli awtoulag ýoly, Demirgazyk Şihuang tizligi, Gündogar 104 milli awtoulag ýoly, Jingfu tizligi, Pekin Şanhaý demir ýoly, awtoulag ýoly we demir ýol geçelgesi we ulag gaty amatly.Trafik torunyň emele gelmegi, önümleriň daşalmagy we satuwdan soňky hyzmaty üçin wagt kepilligini üpjün edýär.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri